Baggrund:

Privat: 
Er jeg 53 år gammel, har dannet par med min mand siden 1991. Sammen har vi to voksne piger.

Fagligt:

I 2006 begyndte jeg, som studerende, at tage klienter i forløb. Siden 2008 har jeg arbejdet som selvstændig familieterapeut på fuld tid. Mit arbejde har primært været med individuelle, par og familier - børn, unge og voksne. Jeg samarbejder bl.a. med andre privatpraktiserende psykoterapeuter, psykologer, læger, kommuner m.v.

Senest tilbydes der også hypnoterapeutisk behandling. I 2018 uddannede jeg mig til 5 Path Hypnoterapeut v. Karen Westh Nielsen og i 2017 var jeg på kursus i klassisk hypnoterapi ved Coach og NLP Hypnoterapeut Connie Bandholtz. 
I 2015 afsluttede jeg den 3 årige videreuddannelse til sandplay-terapeut ved Dansk Sandplay Institut, DSI.

Fra 2009-2012 deltaget i et 3 årigt samarbejde med andre psykoterapeuter indenfor udvikling af parterapi og positiv psykologi.

Derudover er jeg, fra 2004-2008, uddannet familieterapeut ved det Familieterapeutiske Institut S.I.F.

Instituttet S.I.F. har mange års erfaring i at uddanne familie- og psykoterapeuter og har gennem årene fulgt med udviklingen og lever nu op til Psykoterapeutforeningens samt Socialministeriets skærpede krav til de psykoterapeutiske uddannelser. Dette betyder bl.a., at uddannelsens varighed er min. 4 år, at de studerende undervejs i uddannelsesforløbet, har modtaget supervision/vejledning på både teori- og praksisdel af uddannet personale, og ligeledes at uddannelsens 3. og 4. år er afrundet med mundtlige, praktiske og skriftlige eksamener med efterfølgende certifikation. Psykoterapeutuddannelsen på S.I.F. omfatter undervisning, træning og supervision i de 4 forskellige terapiretninger: gestaltterapi, oplevelsesorienteret terapi, systemisk og narrativ terapi.

Derudover har jeg tidligere arbejdet med mennesker i forskellige sammenhænge - daginstitutioner, plejehjem for psykisk og fysisk handicappet mv. Og tilbage i 1990'erne uddannet indenfor kontor.

Løbende sørger jeg for egen-terapi, det betyder, at jeg har gennemgået forløb i de metoder, der tilbydes i klinikken. 

Derudover deltager jeg fast i supervisionsgrupper, hvor jeg giver og modtager supervision for at sikre dig det bedst mulige forløb og resultater.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening MPF siden 2012. Jeg værner om den etik og tavshedspligt, der naturligt er i forbindelse med mit arbejde.