Parterapi 

Hvornår er det tid at starte i parterapi?:

Det korte svar er "når én af jer overvejer det". 

Parterapi er en vej, hvis I ønsker: (mindst én af nedenstående) 

 • balance mellem kærlighedsliv, familie, fritid og arbejdsliv.
 • lyst til at komme hjem, fordi der er ro og tryghed til at kunne slappe af.
 • at slippe diskussioner og konflikter og i stedet nyde den gode stemning i jeres familie.
 • mere kærlighed, fortrolighed og fællesskabsfølelse. 
 • lethed, flirt og intimitet.
 • en anerkendende nærhed med forståelse og tillid imellem jer.
 • et varmt og tillidsfuldt sexliv med større viden om jeres forskelligheder og hvad I gør hér.
 • at blive fri af følelser, der er blevet for store.
 • håb og tro på at jeres vej er fælles.
 • afklaring i forhold til fremtiden; sammen eller hver for sig på en respektfuld måde.
 • forebyggende at lære jer selv og hinanden bedre at kende.
 • mv. 
Ovenstående opstår gennem anerkendende kommunikation, som I lærer under forløbet. 

Gennem de seneste 16 år har jeg specialiseret mig indenfor parterapi og sætter en ære i at hjælpe jer til at genfinde kærligheden. Ligesom langtidsholdbare redskaber til at styrke og bevare den, er en naturlig del af samtaleforløbet.   

Der er indenfor de seneste årtier forsket en del på området og det er nu endeligt bekræftet, at den meste effektive form for parterapi, er den emotionsfokuserede terapi. Det er denne form, I vil blive præsenteret for hér. 

Der er tre vigtige faser, som I guides igennem under forløbet: 

1. I den første fase lærer jeg jer bedre at kende. Det er i denne fase, hvor de negative mønstre identificeres. Dem der bringer jer ud i konflikter og hvortil I er i dag. Allerede i denne fase vil I opleve, at konflikterne aftager i hyppighed og intensitet. Allerede tidligt i forløbet vil også trygheden mellem jer øges, så jeres forhold igen kan blive et mere kærligt sted med nærvær og interesse. 

2. I den anden fase finder I tilbage til noget kærligt og trygt, der var engang. Men endnu vigtigere opdager I også, at I begge har, måske uanede, ressourcer og egenskaber til at løse konflikterne fremadrettet. Det skaber grobund for en ny, mere kærlig og tryg samhørighed, der i sig selv skaber mere glæde, tillid, tro og håb. Dér hvor det bliver naturligt at anerkende jer selv og hinanden. 

3. I den tredje fase bliver I fortrolige med at håndtere konflikter, når de opstår. I denne 3. og afrundende fase styrkes I til at opleve jer selv og hinanden på en ny, stærkere og kærligere måde end tidligere. Hér tydeliggøres jeres gen- og/eller nyfundne styrke med de ressourcer og nye kompetencer, I har udviklet sammen i forløbet. Hér finder I, hvad I hver især har lært om jer selv og hinanden. 

Et parterapeutisk forløb er en flydende proces. Det betyder, at ovenstående faser går ind over hinanden og tilsammen skaber en helhedsoplevelse. Når jeres forløb er slut, vil I opleve, at I går fremtiden i møde med mere ro, tillid og tryghed. I har tilstrækkelig med indsigt i og viden om jeres eget og hinandens indre liv. Ligesom jeres forskelligeheder vil træde tydeligere frem som ressourcer til at håndtere udfordringer i fællesskab.  

Afslutningen på jeres forløb består af en afsluttende samtale efter en pause på ca. 3-4 mdr. Den afsluttende samtale er med til at holde fokus på udviklingspunkterne i en længere periode, så jeres udbytte af forløbet også er holdbart på den lange bane.

svanerjpeg

Målet med parterapi er, at jeres kommunikation bliver så åben og tillidsfuld, at I snakker om tingene løbende og begge føler jer lyttet til og forstået. Når I finder ind til dér, hvor I taler godt sammen og gør brug af jeres nye redskaber, viden og indsigt, vil I med det samme opleve, at trygheden, glæden, fællesskabsfølelsen og kærligheden vokser. Det betyder, at I, hen imod slutningen af forløbet, vil opleve, at det føles lettere og mere naturligt selv at løse udfordringerne, når de kommer til jer og inden de bliver for store. 

Hvis I ikke er klar til at starte op samtidig, kan det sagtens lade sig gøre, at én af jer indleder forløbet og den anden kommer til senere. Det betyder bare, at der gøres et fint forarbejde, som I begge får glæde af. 

Længden af et parforløb varierer, men kan vare alt fra 3 sessioner og op efter. Efter første samtale vil det være muligt at give et praj om længden af jeres forløb. En parsession varer typisk mellem 1½-2 timer. I sjældne tilfælde, og oftest kun i starten af forløbet, kan en session vare op til 3 timer. 

Forskning viser, at 70-75% af de par, der vælger denne form for parterapi, opnår en betydelig bedring i deres kærlige relation, kommunikation. Ydermere opnår de varige indsigter i egne og fælles ressourcer. 
Det betyder, at I, som par, står på et langt mere trygt, kærligt og autentisk fundament, hvor kærligheden har sunde vilkår.

Kombinationsbehandling med hypnoterapi eller individuelle samtaler, sideløbende med parsamtalerne, betyder ofte, at effekten af parterapien understøttes og forløbets længde afkortes. Hvis jeg kan se, at et kombinationsforløb vil hjælpe jer yderligere, vil jeg muligvis foreslå jer et sådant, men det er jer, der ved, om det taler til jer eller ej.  

Se mere under "Klienter fortæller"

kander 2jpg