Parterapi 

"- svære veje fører ofte til smukke destinationer"

Hvornår er det tid at starte i parterapi?:

Det korte svar er "når mindst én af jer overvejer det". 

Oplever I at stå med en tvivl, om I skal vælge parterapi, kan I altid spørge jer selv og hinanden, om den måde, I lever sammen på, er langtidsholdbar eller om jeres vej sammen er inde i en tung og svær periode. Hvis én af jer er i tvivl, har I begge en vigtig opgave, hvis I vil fortsætte sammen. Overvej med hinanden om det er en parterapeut, der, som 3. part, kan hjælpe til at finde de nye muligheder og ressourcer, der helt sikkert findes i jeres parforhold. 

Gennem de seneste 16 år har jeg specialiseret mig indenfor parterapi. Der er indenfor de seneste årtier forsket en del på området og det er nu endeligt bekræftet, at den meste effektive form for parterapi, er den emotionsfokuserede terapi. Det er denne form, I vil blive præsenteret for. 

Der er tre vigtige faser, som I guides igennem under forløbet: 

1. I den første fase lærer vi hinanden bedre at kende. Det er i denne fase, hvor vi identificerer de negative mønstre, der bringer jer ud i konflikter og hvortil I er i dag. Allerede i denne fase vil I opleve, at konflikterne aftager i hyppighed og intensitet. Allerede tidligt i forløbet vil også trygheden mellem jer øges, så jeres forhold igen kan blive et mere kærligt sted med nærvær og interesse. 

2. I den anden fase finder I tilbage til noget kærligt og trygt, der var engang. Men endnu vigtigere opdager I også, at I begge har, måske uanede, ressourcer og egenskaber til at løse konflikterne fremadrettet. Det skaber grobund for en ny, mere kærlig og tryg samhørighed, der i sig selv skaber mere glæde, tillid, tro og håb. Dér hvor det bliver naturligt at anerkende jer selv og hinanden. 

3. I den tredje fase bliver I fortrolige med at håndtere konflikter, når de opstår. I denne 3. og afrundende fase styrkes I til at opleve jer selv og hinanden på en ny, stærkere og kærligere måde end tidligere. Hér tydeliggøres jeres gen- og/eller nyfundne styrke med de ressourcer og nye kompetencer, I har udviklet sammen i forløbet. Hér finder I, hvad I hver især har lært om jer selv og hinanden. 

Hvis I ikke er klar til at starte op samtidig, kan det sagtens lade sig gøre, at én af jer indleder forløbet og den anden kommer til senere. Det betyder bare, at der gøres et fint forarbejde, som I begge får glæde af. 

Målet med parterapi: 

Når kommunikationen er god, er der mange misforståelser og sårede følelser, der undgås. Målet med parterapi er, at jeres kommunikation bliver så tillidsfuld, at I snakker om tingene løbende og begge føler jer lyttet til og forstået. Når I finder ind til dér, hvor I taler godt sammen og gør brug af jeres nye redskaber, viden og indsigt, vil I med det samme opleve, at trygheden, glæden, fællesskabsfølelsen og kærligheden vokser. Det betyder, at I hen imod slutningen af forløbet vil opleve, at det føles lettere og mere naturligt at løse udfordringerne, når de kommer til jer. 

Forskellige udfordringer:
Oplever I, som mange andre, at de samme udfordringer dukker op igen og igen og at der ikke rigtig sker nogen væsentlig forbedring, selvom I tidligere har haft mange gode snakke og måske endda lavet aftaler, der skulle løse tingene. Den negative spiral med alle dens gentagelser kan være hård ved både tilliden og troen på fremtiden. 

svanerjpeg

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en parterapeut. Det kan f.eks. være, at kommunikationen, sexlivet o.a., ikke fungerer, som I ønsker det og at I måske begge føler jer overset og savner det, der var engang. 

Det kan også være, at I oplever, at I er nået til et sted, hvor I har brug for en afklaring ift., om I skal blive sammen eller om jeres fremtid skal fortsætte hver for sig. 

Noget af det, der kan være særlig hårdt ved et parforhold, er udefrakommende påvirkninger. Det kan f.eks. være travlhed i hverdagen, stress, sorg og tab, arbejdsrelaterede problematikker osv., ligesom udfordringer med dine, mine og vores kan være udmattende og tage opmærksomheden fra jeres kærlighed og tid til hinanden.  

Vi indgår alle i forskellige forhold og relationer, eks. kvinde-mand, kvinde-kvinde, mand-mand, forældre-barn, vi er kollegaer på job, der er venskaber, søskende osv. Uanset sammensætningen af forholdet er udfordringerne ofte de samme.

Der er symptomer, som er værd at tage alvorlig i tide:

 • tilbagetrækning fra hinanden eks. usund eller ingen kommunikation, vi lever ved siden af hinanden med hver vores
 • vi savner anerkendelse og føler os måske både misforstået og ikke lyttet til
 • vi gør os ikke længere umage for hinanden og falder måske hen i dårlige vaner og dagligdag, hvor vi glemmer at værdsætte hinanden
 • vi savner at mærke tillid og respekt, måske af kendte eller ukendte årsager
 • jeg savner at forstå min partner, vi er meget forskellige
 • vi har alt for travlt og har måske mistet overblikket
 • stress er eller har været i vores forhold
 • vi mangler det intime med hinanden, det lille ekstra der bekræfter og binder os sammen
 • jalousi er en hård følelse, som let kan få jer til at gøre ting, I fortryder og ikke kan genkende jer selv i
 • angst er en tilstand, der fylder meget i kærlighedslivet
 • beslutninger tages ikke længere sammen, vi lever mere hver for sig
 • opgivenhed og håbløshed, og I stiller måske jer selv spørgsmål som "er der mon stadig en vej for os sammen?"
 • at mindst én af jer overvejer parterapi
 • I er blevet nysgerrige på, hvilke potentialer der gemmer sig i jeres forhold.


Længden af et parforløb varierer, men kan vare alt fra 3 sessioner og op efter. Efter første samtale vil det være muligt at give et forsigtigt praj om længden af jeres forløb. En parsession varer typisk mellem 1½-2 timer. I sjældne tilfælde, ved behov, kan en session vare op til 3 timer. 
Et forløb består indledende af en forsamtale, hvor jeg hører om jeres parforhold/familie, de individuelle oplevelser af jeres udfordringer, hvor længe har I haft det sådan osv. og endeligt skal jeg høre om dét, der lykkes og fungerer godt.
Derefter følger et kortere eller længere forløb, alt efter jeres ønske, hvor I får ny indsigt og nye redskaber til at håndtere fremtidige udfordringer. Det betyder, at der også arbejdes grundigt med at ændre ugunstige vaner og mønstre, så jeres kærlighed til hinanden får de bedste vilkår.  

Kombinationsbehandling med hypnose eller individuelle samtaler sideløbende med parsamtalerne er en mulighed, der for nogen vil kunne afkorte forløbets længde, hjælpe processen på vej og styrke jer yderligere på den lange bane.  

Afslutningen på jeres forløb består af en afsluttende samtale efter en pause på ca. 4 mdr. Der vil være fokus på de redskaber, I har fået med og taget i brug, hvad I oplever anderledes nu, evt. nye redskaber samt ønsker med hinanden for fremtiden. Den afsluttende samtale er med til at holde fokus på udviklingspunkterne i en længere periode, så jeres udbytte af forløbet også er holdbart på den lange bane.

Jeg tror på, at langt de fleste par, inderst inde, stadig elsker hinanden, også selvom det er blevet svært at vise og give udtryk for på en kærlig og hensigtsmæssig måde.  
Forskning viser, at 70-75% af de par, der vælger denne form for parterapi, opnår en betydelig bedring i deres kærlige relation samt varige indsigter i egne og fælles ressourcer. Det betyder, at I som par står på et mere trygt, kærligt og autentisk fundament, hvor kærligheden har de bedste vilkår.

Par fortæller:

"Det betyder alt, at du er så rolig og at du ikke dømmer os og dét, vi har gjort."

"jeg havde godt nok ikke regnet med, at vi skulle nå så langt på så kort tid, tak!" "-og så har det ovenikøbet været sjovt ind imellem."

"Det er trygt, at man kan mærke din erfaring og at du bevarede roen, når vi ikke kunne."

"Er det bare dét - NU giver det mening for mig - det kan jeg da sagtens finde ud af!" Udtalelse fra en mand, der fik fornyet forståelse for det kvindelige sind. 

"jeg havde aldrig troet, at vi skulle komme til at sidde her, men hvor er jeg glad for, vi gjorde det og at du ville med."

"med min viden nu er jeg på en måde taknemmelig for alt det, vi har været igennem. Jeg havde nok ikke hørt og forstået dit opråb ellers og her var vi aldrig kommet til på egen hånd."

Se mere under "Klienter fortæller"