Sandplay-terapi

Sandplay er en anerkendende dybdepsykologisk metode, der nænsomt og effektivt heler barnets smertefulde oplevelser inderst indefra og hjælper det dér, hvor ord ikke ser ud til at løse udfordringerne. Sandplay aflaster barnet med det samme, det dykker ned i sandet og figurerne. Mange familier melder tilbage, at de oplever positive forandringer allerede i dagene efter første session.
Når et barn mistrives, belaster det ofte hele familien. Barnet kan have svært ved at forklare, hvad der gør det ked af det, bange, vred og utryg. Mistrivsel har mange forskellige udtryk og kan bl.a. skyldes sorg, tab, tristhed, dødsfald, skilsmisse, angstproblematikker, fobier osv. Samtidig er det vigtigt at have for øje, at et barn sagtens kan mistrives af andre grunde og uden det, for de voksne, er muligt at finde en direkte årsag hertil.
Uanset årsagen undertrykker mistrivsel et barn og forringer dets selvværd, hvilket forsinker den sunde og naturlige udvikling og livsudfoldelse.

 img_0248-001jpeg

Børn har let og ukompliceret adgang til deres kreativitet. Gennem kreativiteten i sandet kommunikerer barnet sine inderste tanker, følelser og oplevelser ud ved at illustrere med figurerne.

Undervejs i sandplay-processen får barnet løst op for de oplevelser og den smerte, der udfordrer det i hverdagen.
Sandplay arbejder henimod et styrket selvværd, hvor barnet finder ind til sine egne ressourcer. Disse ressourcer hjælper barnet til at forholde sig til sine relationer og udfordringer på nye og sunde måder.  

 f34e79d1fa6dbd61f5c0aed3b1ff4811jpeg

Et sandplayforløb består dels af sessioner, hvor barnet illustrerer med figurerne i et roligt, trygt og anerkendende rum. Sideløbende med barnets udvikling vil der være et tæt samarbejde med forældrene i form af samtaler og rådgivning. På denne måde sikres det, at barnets nærmeste følger udviklingen, så de kan være der og støtte op, når barnet har brug for dette mellem terapisessionerne.

Et sandplayværksted består af to kasser, én med vådt og én med tørt sand. Dertil hører et større udvalg af forskellige figurer, hvormed barnet bygger og illustrerer sine følelser og oplevelser. Barnet vælger selv, hvilke og hvor mange figurer, der skal i kassen og om det vil bygge i én eller begge kasser.
Sandplay er en dybdepsykologisk metode, der især henvender sig til børn og unge. Voksne kan være mere tilbageholdne, men har ligeså god effekt af metoden, når de giver sig fri til det. 

En sandplaysession varer ca. 1 time, men kan nogle gange afkortes, hvis barnet af en eller anden grund ikke føler motivation den pågældende dag. Forældresamtalerne er uden barnet og varer ca. 1 1/2-2 timer.

Forløbet til et barn starter med en forældresamtale, hvor jeg hører om jeres oplevelser og udfordringer. I slutningen af første forældresamtale aftaler vi det videre forløb med intervaller og tidspunkter. Derefter vil der være 3-4 sessioner med barnet mellem forældresamtalerne. Hvis I oplever behov for at mødes til forældresamtale tidligere end det, så sig endelig til. Hvert forløb tilrettelægges efter individuelle behov.

I er velkommen til at kontakte mig, hvis I ønsker opstart, har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt sandplay er det rigtige valg for jer.


Sundhedsplejerske, forfatter og foredragsholder Lykke Baran fortæller på sin hjemmeside: husetpåhovedet.dk om egne erfaringer, både privat og professionelt, omkring det at have et barn med særlige behov. Her finder du også hendes bog "Huset på hovedet", hvor hun fortæller om dét at gå i et sandplayterapeutisk forløb og hvad det har gjort for hendes barn og deres familie.