Individuel terapi

Når du ønsker mere balance, ro, tilfredshed, energi og glæde i dit liv, kan psykoterapi være vejen igennem de udfordringer, du oplever, der er med til at forringe din glæde og livskvalitet. De fleste mennesker oplever perioder i livet, hvor følelserne og problemerne synes svære at takle og nærmest uigennemskuelige at løse alene eller sammen med sine nærmeste.

Udfordringerne kan bl.a. handle om selvværdsproblematikker, nedsat lyst og energi, jalousi, angst, stress og uro. Flere og flere mennesker oplever endvidere udfordringer ift. at være særlig sensitiv eller introvert i en ekstrovert verden, hvor mængden af indtryk og farten ofte er højere end hvad der er sundt for mange. Det bringer ofte åndelige emner og overvejelser på banen. Derudover står de fleste mennesker i løbet af livet i kriser eller andre svære situationer, hvor udefrakommende påvirkninger er med til at vælte læsset, så det kan være svært at få fodfæste igen. Ovenstående er blot eksempler, hvor psykoterapi kan hjælpe.

img_1789jpeg

De fleste oplever, at tingene hænger sammen, hvilket, i praksis betyder, at afklaring af én udfordring samtidig medfører indsigt i og løsning af andre. Når det sker, er den onde cirkel brudt og den sunde og positive cirkel er således i bevægelse.

Terapiretningerne der anvendes, understøttes bl.a. af forskningen bag positiv psykologi. Ligeledes tilbydes der mere dybdegående metoder som tegneterapi, drømmeterapi samt sandplay- og hypnoterapi. 

Også i individuel terapi er kombinationsbehandlinger en fordel. Det kan være kombinationen af samtale og hypnoterapi eller samtale og sandplay. Hvis du overvejer eller ønsker et sådant forløb, så sig gerne til når vi mødes. Kombinationsforløb er med til at øge effekten og afkorte forløbet. 

kander 2jpg